Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.04.13 - sak 16/13 - Godkjenning av smittevernplan

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Arkivref. 2013/1357
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 17.04.13 16/13

  

Rådmannens forslag til vedtak:

Smittevernplanen godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I henhold til smittevernloven skal tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Vedlegg:

  1. Smittevernplan Levanger kommune pr. 01.03.13 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det har nå vært omfattende lovendringer innen folkehelse og helse- og omsorgstjenestene, samt at ny smittevernlege felles for Verdal og Levanger har hatt behov for å gå detaljert gjennom planen og tjenestene mht smittevern.

De vesentligste endringene er oppdateringer i hht henvisningene til lovverk, aktiv bruk av hyperkoblinger til nettbaserte ressurser, ajourføring av oversikter og ressurser.

Risiko- og sårbarhetsanalysene som ble gjennomført ved tidligere revisjon oppfattes fortsatt som gyldige, disse er nå plassert som vedlegg til planen.

En del av vedleggene er erstattet av lenker til dokumenter på internett.

Tuberkulosekontrollprogrammet er også oppdatert i hht nye vaksinasjonsrutiner og oppdaterte kontrollrutiner i hht folkehelseinstituttets anbefalinger.

Planen vil bli distribuert slik det er beskrevet i kapittel 1. Smittevernlegen vil ta seg av distribusjonen og formidling av prinsippene i smittevernarbeidet til de kommunale tjenestene og til aktuelle samarbeidspartnere. I tillegg til tidligere distribusjon vil planen nå også legges inn i Kvalitetslosen.

Vurdering:

Det er behov for en fornyet godkjenning av kommunens smittevernplan som nå er revidert.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.04.2013 17:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051