Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.02.13 - sak 3/13 - Navn på resultatenheter og skoler

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/758
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.13 3/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.
 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn:
  Sveinung Havik, leder
  Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger
  Leder i Levanger ungdomsråd
  Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger
 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 78/12 å flytte Nesheim barneskole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole. Videre ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Røstad og å flytte elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset dit. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug ble vedtatt flyttet til Frol. Dette vedtaket gjør det nødvendig å vurdere nye navn for de tre resultatenhetene som nå flyttes geografisk og/eller får nytt innhold.

Nesheim barneskole og Staup Natur- & Aktivitetsbarnehage er organisert sammen i Nesheim oppvekstsenter. Barnehagen, som er lokalisert på Staup, er ikke planlagt flyttet.

Det nye oppvekstsenteret på Frol vil etter sammenslåingen bestå av barnehage, mottaksskole og TOA (spesialpedagogisk avdeling for funksjonshemmede) samt tidligere Frol, Mule og Okkenhaug barneskoler.

Sjefsgården voksenopplæring, som er en skole organisert inn under Innvandrertjenesten, ble i februar i 2010 flyttet fra Sjefsgården til Staup. Det er naturlig å vurdere nytt navn for denne skolen når det først gjennomføres en navnekonkurranse for de andre skolene som får endret geografi og/eller innhold.

Navn på kommunens skoler har tradisjonelt hatt en geografisk forankring. Navn er viktig for å skape identitet. Det synes derfor riktig å gjennomføre en navnekonkurranse hvor ansatte og innbyggerne får anledning til å komme med forslag til framtidige navn for disse skolene.

Rådmannens foreslår at det nedsettes en jury til å vurdere innkomne forslag, og foreslår følgende medlemmer av denne:


Juryens forslag fremmes som sak for driftskomiteen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak om navn på resultatenhetene/skolene.

Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.

Innkomne forslag vurderes av en jury. Dersom driftskomiteen velger å sette inn politikere i juryen, tilrås det at Sveinung Havik blir medlem og sekretær for juryen.

Driftskomiteen fatter endelig vedtak i denne saken i sitt møte i april 2013.

    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.02.2013 16:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051