Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.06.13 - sak 24/13 - Samarbeidsutvalg Frol oppvekstsenter / Frol u / Nesset u

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8177 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.06.13 24/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ved administrativt vedtak har Frol OS blitt delt opp i Frol b og Frol u. 

Det har kommet melding fra enhetslederne om at de ser behov for å ha to samarbeidsutvalg på Frol de to neste årene. Det å slå sammen samarbeidsutvalgene for Frol u og Nesset u mener de er best å vente med til den nye skolen er på plass. Det bør derfor vurderes å oppnevne en representant til SU ved Frol som barneskolen og en for SU ved Frol os ungdomsskolen.

Som politisk representant ved Frol OS i dag er Atle Busch valgt, med Wenche Sundal som vara, jfr. driftskomiteens vedtak i sak 22/11.

Vurdering:

Rådmannen legger saken frem uten innstilling.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.01.2014 12:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051