Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 11.06.14

Meninger:

12.06.14 - SFO - betalingssatser
Stemmer det at det ligger an til at elever med spesielle behov må betale mer i SFO avgift fra høsten 2014?

Hvis jeg har forstått det riktig så skal foreldre ut med 11.000 kroner mer fra august-desember for elever som går i 5.-7 klasse.

Det er i så fall et steg i helt feil retning. Her rammer man familier som allerede har heftige ekstrabelastninger. Er det virkelig slik at økonomien i Levanger skal berges ved at man vanskeliggjør tilbudet til de aller svakeste i samfunnet? Hvor mange tusenlapper sparer man på å øke SFO-satsen kraftig for barn som ikke kan klare seg hjemme alene uten foreldre når de går i 5-7. klasse?

Jeg sliter med å se for meg at "innsparingen" er verdt konsekvensene det får for familiene: Et ekstra slag i ansiktet, et ekstra innhogg i økonomien - i tillegg til de andre ekstra innhoggene et barn med spesielle behov ofte utløser. Og ikke minst: Følelsen av å være en byrde i samfunnet -. en byrde som er såpass stor at man definerer at foreldre skal betale ekstra. Usosialt. Nedverdigende. Og på sikt: Uøkonomisk. Jeg synes det blir paradoksalt: Familier til barn med spesielle behov kan få tilbud om avlastning fordi samfunnet definerer at de har behov for det for å fungere normalt som familie. I den andre enden gir man dem en ekstra økonomisk belastning, for å straffe dem for at de har et barn med spesielle behov. Ikke spesielt smart å avlaste med den ene hånden og belaste med den andre.

Foreldre til barn med spesielle behov har nok å tenke på - dropp å påføre dem en ekstra belastning.

Nina Kjeøy

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling. Innstillingen til kommunestyret er at alle som har barn i SFO skal betale 2.300 kr pr måned fra 1.8.14.
Det er altså ikke slik at foreldre med barn med særskilte behov betaler mer pr mnd.
Imidlertid foreslås det at man skal betale for tilbudet alle år man har behov for dette tilbudet. Det vil si at det foreslås å gjeninnføre egenbetalingen for SFO for barn med særskilte behov fra 5. til 7. trinn. Kommunen har kostnader ut over egenbetalingen og dette dekkes av fellesskapet.

Trude Nøst

-----------

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 13.06.2014 12:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051