Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14 - sak 21/14 - Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - evaluering etter skoleåret 2013/14

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/753
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 21/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Evalueringen av temaplanen tas til orientering. Planen videreføres for skoleåret 2014/15.
  2. Eventuelle nye tiltak vurderes ved revidering av handlingsprogrammet i kommunedelplan oppvekst.
  3. Driftskomiteen oppfordrer kommunens trafikksikkerhetsutvalg om å følge opp skolenes meldte behov om å få etablert flere trafikksikkerhetstiltak for å sikre elevenes skolevei.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg: 

  1. Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune -temaplan med evalueringspunkter PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Driftskomiteen gjorde 17.4.13 følgende vedtak i sak 15/13:

Temaplanen "Fysisk aktivitet i skolene i Levanger" iverksettes i fra skoleåret 2013-14 innenfor skolenes tildelte økonomiske rammer. Iverksettingen evalueres i etterkant av skoleåret 2013-14. 

Vedlegg 1 viser kort oppsummering av evalueringen presentert i rektormøte 2.4.14. Oppsummeringen fra rektormøtet er at skolene er tilfreds med de tiltakene som er iverksatt inneværende år. I møtet ble det minnet om at skolene har ansvar for å merke opp uteområde på nytt inneværende år og supplere med utstyr for uteaktiviteter. Rektorene signaliserte i møtet at de ønsker å fortsette med å realisere planen kommende skoleår. Flere skoler har gjennomført aktivitet sammen med elevene uten å ha deltatt i trivselslederopplæring. Det vil bli gitt tilbud om trivselslederopplæring kommende år.

Det er inngått avtale om levering av sykler, og skolene med u-trinn tilbyr «sykkel for buss» til elever med rett til skoleskyss kommende år.  Det ble av rektorene uttrykt utålmodighet med at det tar så lang tid å få bygd ut gang- og sykkelstier langs trafikkfarlige strekninger rundt skolene. Manglende gang- og sykkelsti i disse områdene gjør at rektorer ved enkelte skoler vurderer det som uansvarlig å tilby gratis sykkel for ungdomsskoleelever mot at de avstår fra å bruke buss i sommerhalvåret på enkelte strekninger. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg oppfordres til å intensivere arbeidet med å løfte denne saken politisk igjen. Rektormøtet hadde merket seg registreringsaktiviteten kommunen gjør for å få synliggjort alle sykkeltraseene i kommunen og mener det er positivt også for barn og unge.

Vurdering:

Rådmannen mener dette er en kortfattet og praktisk temaplan som er godt tatt i mot ute i skolene. Det har vært aktivitet innen for alle planens punkter inneværende skoleår, men det trengs enda et skoleår for å iverksette alle tiltakene i planen. 

Eventuelle nye tiltak for økt fysisk aktivitet i skolene i kommunen vurderes i forbindelse med revidering av handlingsprogrammet i kommunedelplan oppvekst.

Rådmannen mener det kan vurderes flere alternative trafikksikkerhetstiltak langs tilførselsveiene til skolene og kommunens trafikksikkerhetsutvalg bør følge opp henstillingen fra rektorene.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.06.2014 19:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051