Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.09.14 - sak 27/14 - Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.09.14 27/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i formannskapet 3.9.14, sak 72/14 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i fastlegeforskriften og abortforskriften. Forslaget innebærer bl.a. at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Høringsfrist 15.09.14. 

I Levanger kommune skal høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse, jfr. deleringsreglementets pkt.4.1.8.

Formannskapet vedtok i møte 3.9.14, sak 72/14 at høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort, skal behandles av driftskomiteen.

Vurdering:

Rådmannen legger saken fram uten forslag til vedtak. Driftskomiteen bes vurdere å avgi uttalelse. Merk høringsfrist: 15.09.14.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.09.2014 15:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051