Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 09.04.14

Meninger:

10.04.14 PS 11/14 Høring - reservasjonsordningen for fastleger

Så vidt meg bekjent har Norge sluttet seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Da syns jeg det er merkelig at rådmannen, kommuneoverlegen og Driftskomiteen kan heve seg over de rettsreglene som er overordnet norsk lovgivning.

Når det gjelder reservasjonsretten som enkelte fastleger evt. finner grunn til å påberope seg, mener jeg den omfattes av samvittighetsfriheten som framgår av Art. 9 nr. 1. Om legen kommer i samvittighetskvaler på grunn av sin religiøse overbevisning eller om hun/han mener at ei aborthenvisning strir mot legeeden som går ut på redde liv så langt det lar seg gjøre, har for så vidt ingen betydning hvis man legger den nevnte bestemmelsen til grunn.

Bjørn Erik Dypdahl

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 10.04.2014 20:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051