Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.04.14 - sak 9/14 - Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2014-2015

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8177 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.04.14 9/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner – perioden 01.01.14 – 31.12.15 oppnevnes:

Breidablikktunet

Medlem

Vara

Pårørendeforeningen

Inge Arntzen

Brit Tønne Haugan

Ansatte

Eli Iren Johnsen

Aina Beate Enlien

Ansatte

May Berit Riberg

Wigdis Granås Hovd

Nesset Sanitetsforening

Inger J. Lona

Åshild Selmer

Frol Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Marit Kjenstad Buran
Bjørg Berg

Røde Kors

Ikke meldt tilbake

 

Eldres Råd

Gunvor Arnstad

Astrid Tømmerås

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Wenche W.Sundal

Janne K. Jørstad

Åsen helsetun

Medlem

Vara

Åsen sanitetsforening:      

 

 

Åsen pensjonistlag:

 

 

Åsen Rotary:           

 

 

Pårørendeforeningen:        

 

 

Ansattrepresentant:

 

 

Brukerrepresentant:

 

 

Eldres Råd:  

Jon Wold Mo

Olaug Husby

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Arild Børseth          

Brit Ringstad

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Rotary:                     

Torbjørn Brenne (leder)

 

Markabygda Sanitetsforening:

 

 

Ansattrepr:   

 

 

Leder pårørende foreningen:

 

 

Skogn sanitetsforening:                

 

 

Skogn pensjonistlag:         

 

 

Brukerrepresentant:           

 

 

Eldres Råd:  

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Anne-Grethe Hojem

Rolf Elvbakken

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

 Medlem

Vara

Beboere

Hallbjørg Gudbrandsen

Margrethe Westum

Ansatte

Anne Birgit Berg

Åse Røstad

Venneforeningen LBAS

Marith Bye

 

LHL

Dagfinn Hokstad

Liv Ågot Lindsve

Levanger sanitetsforening

 

 

Frol pensjonistlag

Aud Moe

Sigrun Hansen

Røde Kors

Stine Kolseth

Vegard Austmo

Frol sanitet

Rigmor Borgsø

Torill Langeland

Reumatiker forbundet

 

 

Andre medlemmer

Ole J Rønning

 

Eldres Råd

Anne Sofie Lullau

Kåre H. Almåsbakk

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Ragnhild Skjerve

Audun Brenne

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Anna Winje

Jenny Saltvik     

Røde kors

Liv Winje       

Petter Vandsvik

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker 

Harald Skjørstad

Venneforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Ansattes repr

Rita Skjerve 

Anne Kristin Kjølsvik

Ansatte repr.

Mari Anne Norvik

Tove Elisabeth Saltvik      

Eldres råd

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Solfrid Nøst 

Sigvard Sandstad

 

  • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
  • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Reglement for samarbeidsutvalg, vedtatt av Levanger kommunestyre 22.06.05, sak 31/05. Videre PS 37/09
  • Samarbeidsutvalg med tydeligere mandat i Levanger kommune, vedtatt av DK i møtet 02.12.2009.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har delegert til Driftskomiteen å oppnevne medlemmer/varamedlemmer til samarbeidsutvalgene ved institusjonene i Levanger kommune. Medlemmer til samarbeidsutvalgene blir oppnevnt for 2 år av gangen. Det må således oppnevnes medlemmer til samarbeidsutvalgene for perioden 01.01.2014 - 31.12.2015.
Eldres Råd, lag, organisasjoner og ansatte har fremmet forslag på noen av sentrene men det har vært vanskelig å få tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalgene. Ved Skogn og i Åsen har heller ikke utvalget vært konstituert i siste periode.  

Vurdering:

Av praktiske grunner råder rådmannen Driftskomiteen til å vedta at ordføreren kan forestå oppnevning av de medlemmer som fortsatt ikke er avklart etter at Driftskomiteen har behandlet denne saken, når forslag på disse kandidatene er klare. Det samme gjelder behov for eventuell suppleringer i oppnevningsperioden. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.04.2014 21:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051