Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.04.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 09.04.14
Tid: 13:00 - 16:55

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 7/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 8/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 9/14 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2014-2015 utredning vedtak
PS 10/14 Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak utredning vedtak
PS 11/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger utredning vedtak
PS 12/14 Ungdomshuset i Levanger (sak opprettet i møtet) - vedtak
FO 1/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende eierskifte Gjemble barnehage tekst  behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  
Kim Heggelund  vara  h/v/sv  Annikken Kjær Haraldsen  

 

Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  


Orienteringer:

 

Sak opprettet i møtet:
Sak 12/14 – Ungdomshuset i Levanger.

Spørsmål i møtet:

Hanne Ihler Toldnes (SV) stilte spørsmål angående oppfølging av arbeidsforholdene og situasjonen på Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet.

 

Hanne Ihler Toldnes (SV) stilte spørsmål angående hvordan ansatte og elever skal ivaretas i prosessen videre med bygging av ny ungdomsskole på Røstad.

Kommunalsjef oppvekst besvarte spørsmålet.


Etter ordinært møte temamøte, program.

Ordinært møte, referatsaker og vedtakssaker

Presentasjon av pedagogisk fagstab - presentasjon PDF

Kommunedelplan helse og omsorg

Oppvekstpolitisk verksted

 • Innledninger: Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre.
  • «En god barndom varer i generasjoner. Hva er vårt handlingsrom for å gi alle barn og unge en best mulig start på livet?» v/Dina Von Heimburg - presentasjon PDF
  • «Hvordan skal vi innrette det kommunale tjenestetilbudet for barn, unge og deres familier?» v/Marit E. Aksnes - presentasjon PDF
 • Driftskomiteens medlemmer jobber i grupper og gir innspill til kommunedelplan oppvekst PDF

Avrunding av møtet v/leder

  Til toppen av siden

 

 

PS 7/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Kai Lennert Johansen

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Eva Høyem Anderssen og Kai Lennert Johansen
Til toppen av siden

 

 

PS 8/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 9/14 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2014-2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Eva Høyem Anderssen (SP) fremmet følgende forslag:

Åsen Sanitetsforening: Unni Lyndby Hammeren. Ikke forslag om vara.

Pårørendeforeningen ved Åsen Helsetun: Torill Nyborg og Tore Almlid.

Pensjonistlaget har ikke sendt skriftlig melding, da den samme fortsetter, Sylva Stokkan.

Rotary: Randi Berget

For ansatte på sykeheimen er det Kari Gro Christiansen. 

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. DK mener at SU-ene gir gode muligheter for utvidet samarbeid mellom brukere/ elever – ansatte - foreldre/pårørende og det politiske system. DK oppfordrer alle om å bruke denne muligheten.
 2. Ordningen evalueres igjen innen 01.06. 2014. Alle SU-ene sender evalueringer til sin fagsjef.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner – perioden 01.01.14 – 31.12.15 oppnevnes:

Breidablikktunet

Medlem

Vara

Pårørendeforeningen

Inge Arntzen

Brit Tønne Haugan

Ansatte

Eli Iren Johnsen

Aina Beate Enlien

Ansatte

May Berit Riberg

Wigdis Granås Hovd

Nesset Sanitetsforening

Inger J. Lona

Åshild Selmer

Frol Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Marit Kjenstad Buran
Bjørg Berg

Røde Kors

Ikke meldt tilbake

 

Eldres Råd

Gunvor Arnstad

Astrid Tømmerås

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Wenche W.Sundal

Janne K. Jørstad

 

 

 

Åsen helsetun

 Medlem

 Vara

Åsen sanitetsforening:           

Unni Lyndby Hammeren

 

Åsen pensjonistlag:

Sylva Stokkan

 

Åsen Rotary:           

Randi Berget

 

Pårørendeforeningen:           

Torill Nyborg

Tore Almlid

Ansattrepresentant:

Kari Gro Christiansen

 

Brukerrepresentant:

 

 

Eldres Råd:  

Jon Wold Mo

Olaug Husby

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Arild Børseth 

Brit Ringstad

 

 

 

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Rotary:                     

Torbjørn Brenne (leder)

 

Markabygda Sanitetsforening:

 

 

Ansattrepr:   

 

 

Leder pårørende foreningen:

 

 

Skogn sanitetsforening:

 

 

Skogn pensjonistlag:           

 

 

Brukerrepresentant:           

 

 

Eldres Råd:  

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Anne-Grethe Hojem

Rolf Elvbakken

 

 

 

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

Medlem

Vara

Beboere

Hallbjørg Gudbrandsen

Margrethe Westum

Ansatte

Anne Birgit Berg

Åse Røstad

Venneforeningen LBAS

Marith Bye

 

LHL

Dagfinn Hokstad

Liv Ågot Lindsve

Levanger sanitetsforening

 

 

Frol pensjonistlag

Aud Moe

Sigrun Hansen

Røde Kors

Stine Kolseth

Vegard Austmo

Frol sanitet

Rigmor Borgsø

Torill Langeland

Reumatiker forbundet

 

 

Andre medlemmer

Ole J Rønning

 

Eldres Råd

Anne Sofie Lullau

Kåre H. Almåsbakk

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Ragnhild Skjerve

Audun Brenne

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Anna Winje

Jenny Saltvik     

Røde kors

Liv Winje       

Petter Vandsvik

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker 

Harald Skjørstad

Venneforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Ansattes repr

Rita Skjerve 

Anne Kristin Kjølsvik

Ansatte repr.

Mari Anne Norvik

Tove Elisabeth Saltvik      

Eldres råd

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Politisk representant
(velges av dk 9.4.14)

Solfrid Nøst   

Sigvard Sandstad

 

 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden
 • DK mener at SU-ene gir gode muligheter for utvidet samarbeid mellom brukere/ elever – ansatte - foreldre/pårørende og det politiske system. DK oppfordrer alle om å bruke denne muligheten.
 • Ordningen evalueres igjen innen 01.06. 2014. Alle SU-ene sender evalueringer til sin fagsjef.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/14 Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune er positiv til, og vil ta innholdet i ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak til etterretning.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune sitt syn er at disse lovendringene ikke bør gjennomføres.

Kommunen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad.  

Levanger Kommune vil ikke ta i bruk en evt. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune sitt syn er at disse lovendringene ikke bør gjennomføres.

Kommunen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad. 

Levanger Kommune vil ikke ta i bruk en evt. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/14 Ungdomshuset i Levanger (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftskomiteen ønsker at det til neste møte den 14.5.14 opprettes en sak som forbereder for politisk behandling omkring framtidig drift av ungdomshuset Levanger – herunder også alternative løsninger for plassering av ungdomshuset. 

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen ønsker at det til neste møte den 14.5.14 opprettes en sak som forbereder for politisk behandling omkring framtidig drift av ungdomshuset Levanger – herunder også alternative løsninger for plassering av ungdomshuset.
Til toppen av siden

 

 

FO 1/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende eierskifte Gjemble barnehage

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Behandling:

Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV):

Vil leder av Driftskomiteen ta initiativ til at Levanger kommune markerer seg "som en spekulasjonsfri sone"? (for denne type eiere)

Driftskomiteens leder besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 17.06.2014 13:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051