Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.11.13 - sak 47/13 - Kulturpriskomite - suppleringsvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8177 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 06.11.13 47/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som nytt medlem i kulturpriskomitéen i Hanne Ihler Toldnes sin permisjonsperiode velges: _________________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Driftskomiteen skal i sitt møte i desember foreta tildeling av «priser og stipend 2013», etter innstilling fra en kulturpriskomite (arbeidsgruppe).  

Driftskomiteens kulturpriskomite består av tre representanter som har ansvar for å legge fram forslag på kandidater til Kulturpris, Ildsjelpris, Kulturstipend og Frivilligprisen.

For inneværende valgperiode er disse valgt som medlemmer til arbeidsgruppa, dk-sak 22/11: Per Anker Johansen, Asbjørn Brustad og Hanne Ihler Toldnes

Hanne Ihler Toldnes har permisjon fra politiske verv fram til 31.12.13.  Det betyr at det må velges nytt medlem i arbeidsgruppa som fungerer i Toldnes sin permisjonsperiode.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 06.11.2013 17:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051