Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 05.12.12 - sak 40/12 - Priser og stipend 2012

Frode Asbjørn Hallem - klikk for personkort
Saksbehandler: Frode Asbjørn Hallem
Arkivref. 2012/7499 - /076

Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 05.12.12 40/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Kulturpris/-stipend - innsats-/ildsjelspris - Retningslinjer for tildeling
  2. Driftskomiteens vedtak i sak 31/07, valg av arbeidsgruppe
  3. Forslag til kandidater Kulturpris/-stipend og Innsats/Ildsjelpris2012 – med begrunnelser
  4. Tidligere prismottakere - Kulturpris - Ildsjelpris - Kulturstipend


Saksopplysninger:
Kulturpris, Ildsjelpris og Kulturstipend ble annonsert i Levanger-Avisa med frist 21.11.12, utsatt til 28.11.12. Utfyllende informasjon ligger på kommunens hjemmesider.
Arbeidsgruppa bestående av Per Anker Johansen, Asbjørn Brustad og Hanne Ihler Toldnes avholder møte med kulturadministrasjonen torsdag 29. november og legger frem sin innstilling med begrunnelse til møte i Driftskomiteen 05.12.
Ved fristens utløp hadde det kommet inn tolv forslag på Kulturpris, tretten forslag på Ildsjelpris og fem søknader på Kulturstipend.

Registrerte forslag pr. 28.11.12:
Foreslått til å motta kulturpris (antall forslag i parentes):


Foreslått til å motta ildsjelpris (antall forslag i parentes):


Søknad om kulturstipend:

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.12.2012 17:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051