Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 23.05.17 - sak 2/18 - Deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene

Eva Kristin Lian - klikk for personkort
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
Arkivref. 2018/7227 - /056
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 23.05.18 2/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.      Administrasjonsutvalget synes det er positivt at Levanger kommune er tatt opp i utviklingsprosjektet «samarbeid for digital kompetanse i kommunene»

2.      Som medlemmer fra styringsgruppen fra administrasjonsutvalgets oppnevnes:

 

--------------------------- (folkevalgt)

 

--------------------------- (folkevalgt)

 

--------------------------- (tillitsvalgt)

 

--------------------------- (tillitsvalgt)

 

I tillegg oppnevner rådmannen to representanter fra strategisk lederteam til styringsgruppen.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad om deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene.

Saksopplysninger: 

Samarbeid om digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene. Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital».

Bakgrunn for søknad om deltakelse i prosjektet:

Mange digitaliserte tjenester og digitale verktøy krever digital kompetanse for å kunne tas i bruk. Den nye digitale hverdagen er utfordrende for flere av våre innbyggere/brukere og ikke minst for kommunens ansatte. For at kommunen skal få full effekt av den digitaliseringen som allerede er gjennomført og skal gjennomføres, og ikke minst for å kunne gjennomføre nye digitaliserings-prosjekter, er det nødvendig med et digitalt kompetanseløft.  

Status for digitalisering i kommunen:

 • Levanger kommune er godt i gang og har digitalisert mange tjenester;
 • Digitalt arkiv fom 2005, oppstart av SvarUt/SvarInn i 2017
 • Digitalisering av gårds- og bruksarkiv i 2005.
 • Digitale søknadsskjemaer med ID pålogging
 • Kartløsning med integrasjon mot sak-arkivsystemet (egenutviklet)
 • Over 600 digitale trygghetsalamer og sensorer
 • Levanger kommune har i mange år vært aktive mot sosiale kanaler, og har en aktiv dialog på web med innbyggerne.
 • Søknadsprosesser er digitalisert (skjema med sikker pålogging)
 • Vi direktesender kommunestyremøter – med mulighet for å se enkeltsaker. Alle kommunestyremedlemmer har lest alle saksdokmenter digitalt siden 2011.
 • Alle klasserom i barne og ungdomsskolen har en digital tavle.
 • Automatisert brukeroppretting og avslutning basert på lønns og personalssystemet. Jobbes videre med mer funksjonalitet for å automatisere tilganger basert på rolle og avdeling.


Politisk forankring og partsamarbeid:

Ledelsen har en tanke om at høy grad av digital deltakelse blant befolkningen sikrer en effektiv digital kommunikasjon, noe som igjen resulterer i effektive tjenester. Utarbeidelse av en strategi skal sikre innbyggernes kunnskaper om sine plikter og rettigheter. For å lykkes med digitaliseringsstrategien ser vi et behov for et strukturert prosjekt for organisasjonsutvikling og omstilling, slik at ansvaret blir plassert på riktige aktører. Den politisk ledelsen, i tillegg til fagforeninger og egen ledelse skal delta i prosessene med utvikling av strategien.

Prosjektet skal se på hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid. Kommunene får tilbud om kunnskapsheving og erfaringsutveksling via denne nettsiden og ulike møteplasser. På kunnskapsplattformen/nettsiden www.komdigi.no legges ut nytt fagstoff, artikler og filmer fortløpende.

Levanger kommune søkte sammen med 143 andre kommuner, og etter en helhetlig vurdering av søknadene, ble Levanger kommune i tillegg til 73 andre kommuner med i prosjektet. 

Til høsten får deltakerkommunene tilbud om å delta på en regionale work-shop «Hva betyr det at fremtiden er digital i vår kommune? En av de fem regionale work-shopene blir gjennomført i Trøndelag. Det må oppnevnes representanter for deltakelse i prosjektet.

Vurdering:

Som for «» som gikk i 2006-2009 og «sammen om en bedre kommune» som gikk fra 2011-2015 er det lagt vekt på partssammensatt arbeid. Rådmannen anbefaler at det oppnevnes representanter for både folkevalgt nivå, ledelsesnivå i kommunen og representanter for ansattes organisasjoner i styringsgruppe for prosjektet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.05.2018 21:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051