Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 15.01.20 - sak 4/20 - Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd - suppleringsvalg politisk medlem

Kristin Bratseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristin Bratseth
Arkivref. 2019/1717
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 15.01.20 4/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Anita Ravlo Sand går ut av utvalget til evalueringsprosess helse og velferd.

Som nytt medlem oppnevnes: ______________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Administrasjonsutvalget sak 5/19
     
  • Driftsutvalget sak 41/19

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Administrasjonsutvalget foretok i sitt møte 15. mai 2019, sak 6/19, slikt valg på medlemmer til utvalg til evalueringsprosess helse og velferd:  

Fra flertallskonstellasjonen (2): Ingrid Olga Hallan og Anita Ravlo Sand

Fra mindretallskonstellasjonen (2): Gunnar Morten Løvås og Janne Kathrine Jørstad Larsen

Fra tillitsvalgte (2): Leif-Ketil Lorentsen og Rannveig Prins Andøl

I tillegg inviteres Levanger seniorråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede til å delta med en representant hver.  

Anita Ravlo Sand ønsker å tre ut av utvalget etter at hun ble valgt til ordfører.

Vurdering:

Kommunedirektøren ber om at det foretas suppleringsvalg av politisk medlem til utvalget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.01.2020 18:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051