Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 07.09.11 - sak 2/11 - Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid"

Inger Johanne Uthus - klikk for personkort
Saksbehandler: Inger Johanne Uthus
Arkivref. 2011/4135
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 07.09.11 2/11

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Ufrivillig deltid, søknadsskjema PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det er skrevet søknad, som er sendt inn rettidig for å få midler til prosjekt om ufrivillig deltid. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet søknaden. Denne har bestått av:  


Arbeidsgruppen ble enig om satsningsområder, og ikke minst at prosjektet skal inngå i ordinær drift.

Vurdering:
Søknaden er skrevet ut i fra vedtatte retningslinjer for deltidsproblematikk i begge kommunene. For øvrig vises til vedlagte søknad.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 07.09.2011 15:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051