Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 03.11.10 - sak 3/10 - Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref.: 2010/8695
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 03.11.10 3/10

 

Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 44-47

Vedlegg:
Rådmannens presentasjon legges ut på kommunens internettside etter møtet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 bygger på vedtatt økonomiplan 2010-2013 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2011. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember.

Rådmannen vil presentere sitt forslag i administrasjonsutvalget. Komplette budsjettdokument vil ferdigstilles til formannskapets møte 17.11.

Vurdering:
Arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 er svært vanskelig, men nærmer seg sin avslutning fra administrasjonens side. I møtet vil hovedtrekkene i forslaget bli presentert slik at både folkevalgte og tillitsvalgte kan drøfte saken før formannskapsmøtene 17.11 og 1.12.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 03.11.2010 17:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051