Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 03.11.10

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 03.11.2010, kl. 13:00-14:50 (før formannskapsmøte)

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 2/10 Internorganisering - tolking av politisk vedtak utredning vedtak
PS 3/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune utredning vedtak

 

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte10 + 2 av 13. 

 

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna leder dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp nestleder dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem - forfall
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem x
Einar Bangstad h varamedlem 1 h/v x Nina Bakken Bye
Geir Tore Persøy frp varamedlem 2 frp x Hans Aalberg
Ingen vara fagforbundet - Leif-Ketil Lorentsen

 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Trude Nøst kommunalsjef
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi

  
Orienteringer:
BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistanse) - status v/kommunalsjef Jon Ketil Vongraven    Til toppen av siden

 


PS 2/10 Internorganisering - tolking av politisk vedtak

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 03.11.2010

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom det er tvil om tolkning av kommunestyrevedtak 32/10, er det rimelig at det er kommunestyret som foretar det. Saken oversendes kommunestyret.

Avstemning:
Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Dersom det er tvil om tolkning av kommunestyrevedtak 32/10, er det rimelig at det er kommunestyret som foretar det. Saken oversendes kommunestyret.

INNSTILLING:
Vedtak om internorganisering i rådmannens stab i kommunestyresak 32/10 tolkes slik at fagansvarlig grunnskole og fagansvarlig barnehage er likestilt organisatorisk.
Rådmannens stab ledes av rådmannen     Til toppen av siden

 


PS 3/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 03.11.2010

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering    Til toppen av siden

Publisert: 10.03.2010 12:01 Sist endret: 12.05.2011 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051