Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møtekalender 2013 - Levanger kommune

Årshjul for Levanger kommuneMøtekalender 2012 Møtekalender 2014

Møteplan 2013 (for-sak 101/12)

Normale møtetidspunkt, onsdager: Drift kl. 13/14, PUK kl. 13, Formannskap kl. 13, Kommunestyre kl. 17, se hvert enkelt møte. Møtene er åpne for alle. Gå til aktuelt møte for å sjekke/melde forfall til dette møtet. Andre utvalg i venstre meny.

Møtekalender 2013 (saksnummer i parentes)

Driftskomite
Plan- og
utviklingskomite

Formannskap

Kommunestyre
1 16.01 (avlyst) 16.01 (01-08) 09.01 (01-06) 23.01 (01)
13.02 (01-04) 13.02 (09-15) 06.02 (07-11) 20.03 (02-12)
13.03 (05-10) 13.03 (16-20) 06.03 (12-19) 4 24.04 (13-17)
17.04 (11-17) 17.04 (21-27) 2 08.-09.04 (dialog)  4 22.05 (dialog)
15.05 (18-22) 15.05 (28-39) 10.04 (20-29) 22.05 (18-26)
12.06 (23-24) 12.06 (40-44) 08.05 (30-34) 19.06 (27-31)
28.08 (25-27) 28.08 (45-53) 05.06 (35-41) 25.09 (32-39)
6 16.09 (28-31) 02.10 (54-63) 26.06 (42-46) 16.10 (40-50)
5 02.10 (32-43) 06.11 (64-75) 21.08 (47-59) 20.11 (51-54)
5 06.11 (44-50) 04.12 (76-81) 04.09 (60-64) 18.12 (55-63) 
5 04.12 (51-55) 7 18.12 (82) 18.09 (65-70)  
    09.10 (71-76)  
    30.10 (77-84)  
    13.11 (85-91)  
    27.11 (92-98)  
    11.12 (99-104)  

 

Merknader til møtekalender 2013
NrMerknad
1 Driftskomiteens leder har i samråd med administrasjonen avlyst oppsatt møte i Driftskomiteen 16. januar 2013. Dette på grunn av ingen ferdigbehandlede saker.
2 Formannskapet: Felles dialogseminar i Åre, hotell Åre Continental Inn, mandag 8. – tirsdag 9. april 2013. Seminaret vil være en naturlig markering av overgangen til varig samkommune med hjemmel i kommuneloven samt oppstart på 3-partsamarbeidet «saman om ein betre kommune» hvor vi nå er tatt opp som medlemmer. Seminaret vil som vanlig også innebære oppstart på økonomiplanarbeidet. Målgruppen er medlemmer av samkommunestyret, formannskapene, ledelsen i kommunene og samkommunen (rådmenn, kommunalsjefer og enhetsledere/virksomhetsledere), samt hovedtillitsvalgte.
3 Driftskomiteen: Temamøter/befaring 1. halvår 2013 PDF
 4 Kommunestyret - Dialogseminar berammet til 24.04.13 flyttet til 22.05.13, møtestart kl. 12
5 Temadager og befaringer i 2013 (pr. 5.9.13) PDF
6 Ordfører har besluttet at det skal innkalles til ekstraordinært driftskomitemøte mandag 16. september kl. 15.00
7 Ekstramøte i PUK 18.12.13, privatrettslig avtale Sjøsiden, Havna

 
Møtekalender: Samkommunestyret - Verdal kommune

Til toppen av siden

Publisert: 09.12.2011 16:41 Sist endret: 27.10.2016 13:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051