Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møtekalender 2021 - Levanger kommune

møtekalender 2020

Årshjul for Levanger kommune

 

 

 

Møteplan 2021 (for-sak 146/20 - Vedtak  - møteplan i PDF oppdateres ikke) Gå til aktuelt møte for å sjekke/melde forfall til dette møtet. Andre utvalg i venstre meny.

Møtekalender 2021 (saksnummer i parentes)

Driftsutvalg
Temaliste
Plan- og utvik-
lingsutvalg

Formannskap

Kommunestyre
10.02. (1-3) 10.02. (1-6) 05.01. (1-2) *1 17.02. (1-8)
10.03. (4-8) 10.03. (7-12) 20.01. (3-7) 18.03.21 (orientering)
12.05. (9-13) 21.04.(13-18)*2 03.02. (8-17)  24.03. (9-23)
16.06. (14-20) 12.05. (19-24) 03.03. (18-21) 22.-23.04. (flyttet)4
15.09. (22-23) 16.06. (25-34) 10.03. (29-30)3 28.04. (24-29)
13.10. (24-27) 15.09. (35-42) 17.03. (31-39) 11.05. (dialogsem)
10.11. (ekstra)6 13.10. (43-45) 14.04. (40-49) 26.05. (30-37)
24.11. (99-99)  10.11. (ekstra)6 05.05. (50-55) 23.06. (38-48)
  24.11. (99-99)  19.05. (56-64) 22.09. (49-54)
    09.06. (65-77) 20.10. (55-61)
    23.06. (78-80) 01.12. (99-99)
    07.07. (81-82)4 15.12. (99-99)
    18.08. (83-87)  
    08.09. (88-97)  
    06.10. (98-111)  
    27.10. (99-99)  
    03.11. (99-99)  
    17.11. (99-99)  
    08.12. (99-99)  
       
       
       
       
       
       

Normale møtetidspunkt, onsdager: DU kl. 13, PU kl. 13, Formannskap kl. 13, Kommunestyre kl. 17, se hvert enkelt møte. Møtene er åpne for alle, jfr. Kommuneloven §11-5

Merknader til møtekalender 2021
NrMerknad
Ekstraordinært formannskap 5.1.21
Ekstraordinært plan- og utviklingsutvalg 21.4.21 (flytta fra 14.4.) Temamøte kl. 1200-1300. Møtestart kl. 1300.
Ekstraordinært formannskap 10.3.21 for behandling av sak: "Søknad om utvidelse av antall finansierte plasser i private barnehager i Levanger" 
4 Dialogseminar 22.-23.4.21 er FLYTTET til 11.5.21. Heldags seminar i Trønderhallen.
5 Ekstraordinært formannskap 7.7.21 for behandling av sak: "Budsjettjustering stigebil"
6 Ektraordinært møte i driftsutvalget 10.11.21 og ekstraordinært møte i plan- og utviklingsutvalget 10.11.21. Sak: "Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022, Levanger kommune", jfr. framdriftsplan

 
Andre møtekalendere:

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2018 08:02 Sist endret: 14.10.2021 11:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051