Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kemner - Skatteoppkrever for Levanger og Verdal

 Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten skatteoppkreveroppgavene

Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på Skatteetaten

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.


Kemnerkontoret jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.

Har du spørsmål som gjelder skattekort, utskriving av forskuddsskatt, skattemelding, fastsettelse av skatt ved ligning og merverdiavgift, ta kontakt med Skatt Midt-Norge eller på tlf. 80 08 00 00 


Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen i dialogen mellom deg, stat og kommune. Kontaktinformasjonen din registreres i et felles register, som offentlige virksomheter gradvis tar i bruk. Vi ønsker å kommunisere med deg elektronisk i stedet for på papir, men du kan reserverer deg - E-bruker.
Til toppen av siden 

Publisert: 11.04.2018 09:05 Sist endret: 02.11.2020 15:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051