Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Cittaslow - medlemskap opphørt pr. 01.01.19

kommunestyret 11.11.18, sak 67/18
 

Presentasjon for enhetsledere Levanger 27.01.17 - Atle Busch (PDF)


Medlemscharterets seks hovedprinsipper 

 1. Byene skal iverksette en miljøpolitikk.
  Miljø defineres vidt; fra forurensning til miljøsertifisering av kommunens virksomhet og arbeid med Lokal Agenda 21. Hensikten i miljøpolitikken er å opprettholde og utvikle byens og omgivelsenes særpreg med fokus på bedring og gjenbruk.
 2. Byene skal iverksette en infrastrukturpolitikk som retter seg mot forbedring av arealer.
  Det skal legges vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle.
 3. Byplanleggingen skal bidra til å bedre byens og omgivelsenes kvaliteter.
  Man skal ta vare på byens særpreg og historiske forankring. Miljø og estetikk legges til grunn for planleggingen. Man er åpen for bruk av moderne datateknologi.
 4. Byene skal stimulere å ta vare på lokale mat- og håndverkstradisjoner.
  Man skal oppmuntre til produksjon og bruk av matvarer som er produsert naturlig og økologisk, og utelukke genmanipulert mat. Videre skal byene fremme håndverksprodukter som har sin rot i lokal kultur og tradisjon. Byene skal legge til rette for steder for kontakt mellom konsumentene og produsentene.
 5. Byene skal fremme vennlighet og gjestfrihet gjennom informasjon, skilting og god ivaretakelse av vertskapsfunksjonen.
  Man skal bestrebe og fjerne fysiske og kulturelle hindre for utstrakt bruk av byens ressurser og tilbud.
 6. Byene skal skape en bevissthet og identitet til Cittaslow hos innbyggerne.
  Det må legges opp til en bred informasjon om Cittaslow-arbeidet. Her må det satses spesielt på ungdom og utdanningssystemet.
  Til toppen av siden
Publisert: 11.03.2014 11:54 Sist endret: 09.10.2019 12:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051