Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trude Marian Nøst

Trude Marian Nøst - klikk for større foto   fagstillinger>

 

Personkort
funksjon/stilling kommunalsjef samfunnsutvikling
medlem av Brann og redning, styre
vara arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
arbeidssted Levanger rådhus
telefon arbeid
mobiltelefon arbeid 95 25 80 08
e-post arbeid trude.marian.nost@levanger.kommune.no
merknad  
privatadresse
telefon privat  
mobiltelefon privat
e-post privat
historikk kommunalsjef samfunnsutvikling fra 1. januar 2019
Trøndelag fylkeskommune, fylkesdirektør for plan og næring
Nord-Trøndelag fylkeskommune, fylkesråd
Landbrukssjef fra 01.10.02
kommunalsjef oppvekst fra 01.01.07 til 01.08.16
1999-14.08.02 medlem av kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget (sp)

 
Fagstillinger

Berit Hakkebo - klikk for personkort

Berit Hakkebo

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Tove Nordgaard

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Håkon Okkenhaug

Anette Tiller Skjervø - klikk for personkort
Anette Tiller Skjervø


 Til toppen av siden

 

Samfunnsplanlegging, utviklingsarbeid, folkehelsearbeid, forebygging, næringsutvikling og kulturminne- og kulturmiljøforvaltning. Ivaretar bl.a.:
 • Plan- og styringssystemet, inkl. planstrategi
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • SLT-koordinering (samordna lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
 • Beredskap og ROS-analyser
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Kommunens kulturminner, kulturmiljø og kulturminneplaner
 • Brannsikringsplan for Trehusbyen Levanger
 • Rådgivning og veiledning for kommunale enheter og innbyggere  
 • Høringspart bygge- og plansaker
 • Saksbehandling Restaureringsfondet og Byggskikkprisen
 • Bidragsyter til historiske arrangementer
 • Arrangerer byvandringer/foredrag/seminar/kurs som omfatter kulturminner og kulturarv
 • Planarbeid, utviklingsprosjekter og mulighetsstudier
 • Deltar i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk
 • Rådgivning, utredning og saksbehandling i næringsarbeid og næringssaker
 • Koordinere og videreutvikle kommunens tjenestetilbud overfor næringslivet
 • Bidra til utvikling av attraktive næringsarealer og infrastruktur forøvrig
 • Drivkraft i regionalt samarbeid, bidra til innovasjon, nyskaping, entreprenørskap og arenaer for relasjonsbygging
Publisert: 02.03.2009 12:33 Sist endret: 02.03.2022 12:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051