Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ingrid Soknes Aunet

Personkort
funksjon/stilling HR-/personalsjef
medlem av arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
arbeidssted Levanger rådhus
telefon arbeid  
mobiltelefon arbeid 97 03 17 71
e-post arbeid ingrid.soknes.aunet@levanger.kommune.no
merknad valgresultat:
ap 15-19
født 1983
privatadresse  
telefon privat  
mobiltelefon privat  
e-post privat ingrid.soknes@gmail.com
historikk HR-sjef/personalsjef (fra 01.01.20)
varamedlem kommunestyret 2015-2019

 
Fagstillinger

Monica Gausen - klikk for personkort
Monica Gausen

Astrid Larsen - klikk for personkort
Astrid Larsen

Sølvi Melvold - klikk for personkort
Sølvi Melvold


Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort

Jon Ketil Vongraven

Laila Helene Halvorsen

Laila Helene Halvorsen
Til toppen av siden

 


Arbeidsgiverpolitikk, personal og HMS/kvalitetssystem, ivaretar bl.a.:

 • Arbeidsgiverspørsmål
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Lønnspolitiske spørsmål
 • Forum for tillitsvalgte
 • Forhandlinger/drøftinger
 • Helse, miljø og sikkerhetsrådgivning (HMS)
 • Personalspørsmål
 • Veiledning ift sykefravær
 • Det interne arbeidsmarked (DIA)
 • Kvalitetssystemet (Compilo)
 • Lov- og avtaleverk
 • Inkluderende arbeidsliv (IA).
 • Personforsikringer og personskademeldinger 
 • Utviklingsarbeide
  - Statistikk og analysegrunnlag (Kostra, SSB, Ungdata m.v)
  - Samfunnsanalyse,
Publisert: 02.03.2009 12:33 Sist endret: 02.05.2022 13:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051