Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Visjoner

”Ytterøy barne- og ungdomsskole skal være et godt sted å lære og et godt sted å være”

 

  • Ansvarlighet, likeverd og respekt skal være et hovedelement for alle.
  • Ytterøy barne- og ungdomsskole skal gi barna og elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter – tilpasset sine forutsetninger, gjennom lek, varierte arbeidsmåter og læring i trygge og omsorgsfulle omgivelser.
  • Ytterøy barne- og ungdomsskole skal legge til rette for intellektuell vekst og personlig utvikling for alle slik at de kan være med og skape et samfunn i pakt med grunnleggende normer og verdier.
  • Barn, elever, foreldre og ansatte skal sammen danne en kultur preget av medvirkning og engasjement, kompetanse og utvikling
  • Ytterøy barne- og ungdomsskole skal være en del av det aktive oppvekstmiljøet i lokalsamfunnet.
Publisert: 19.05.2009 09:37 Sist endret: 30.01.2018 11:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051