Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rådsorganer

SU
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste organ og her er alle partene i skolen representert; elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og kommunen (en av representantene for kommunen skal være rektor).

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

FAU
 FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Elevrådet
Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Oversikt over rådsorganer med medlemmer 2017-2018 PDF

 


 

======== historikk ==============

Publisert: 19.05.2009 10:04 Sist endret: 30.01.2018 11:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051