Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rådgiver

Rådgiver:

Inger Marie Norum


Rådgiver har ansvar for sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning.   
Formålet med den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

 Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.

Rådgiverens lenker:
For ungdom mellom 13 og 20 år
Nettportal om alle typer utdanning og yrker
Videregående opplæring
Søknad til videregående skole
Videregående opplæring i Nord-Trøndelag
Levanger videregående skole
Verdal videregående skole
Mære landbruksskole
Inderøy videregående skole
Ole Vig videregående skole

Publisert: 19.05.2009 11:26 Sist endret: 15.08.2012 19:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051