Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

NYTT
I forbindelse med sammenslåing av fylkeskommuner er ansvar for administrering av skoleskyssoppgaver overført til AtB AS. De organiserer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene.  I sitt arbeid med administrering av skoleskyss benytter AtB et elektronisk registreringssystem. Skolene registrerer alle skysselever inn i dette systemet etter å ha innhentet de opplysninger som etterspørres i søknadsskjema for skoleskyss.

Det skal søkes om skoleskyss for hvert skoleår.

Søk om skoleskyss for skoleåret 2019/2020:

Søknaden sendes eller leveres til skolen.

Skysselever vil etter søknad få tilsendt et elektronisk reisekort, t:kort, som må benyttes på reiser. Informasjon om hvordan t:kort skole fungerer og benyttes finner du på www.atb.no og skoleskyss. 


Finn informasjon om skoleskyss i tidligere Nord-Trøndelag

 

SKOLERUTER
 • Skolerute Gilstadlia – Gråmyra - Levanger u skole
  Bussen kjører via Kjønstadmarka både morgen og ettermiddag.
  Skolebussen vil være på Kjønstadmarka kl 07:38. på tur til skolen.
  Det vil ikke være mulighet til å være med bybussen med skolekort. 
  Se vedl rute 3107
 • Skolerute Buran – Okkenhaug – Levanger u skole.
  Ruten flyttes frem 5 min ved oppstart. Oppstart Skogstad kl 07.10. 
  Se vedl rute 3061
 • Skolerute Mule – Okkenhaugkleivan
  Oppstart 5 min tidligere morgen. Oppstart Mule kl 07.25 
  Se vedl. Rute 3161


Levanger ungdomsskoles
 holdeplasser er:

 • i Røstad alléen (andre siden av Rema)
 • på havna ved Holmhaugen


For elever som bor i området Julsborg/Vårtun vil holdeplassen være:

 • Eideskorsen eller Gjembleskorsen (rute 3107)
Publisert: 25.06.2012 11:53 Sist endret: 18.03.2019 07:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051