Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

NYTT
I forbindelse med sammenslåing av fylkeskommuner er ansvar for administrering av skoleskyssoppgaver overført til AtB AS. De organiserer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene.  I sitt arbeid med administrering av skoleskyss benytter AtB et elektronisk registreringssystem. Skolene registrerer alle skysselever inn i dette systemet etter å ha innhentet de opplysninger som etterspørres i søknadsskjema for skoleskyss.

Det skal søkes om skoleskyss for hvert skoleår.

Søk om skoleskyss for skoleåret 2019/2020:

Søknaden sendes eller leveres til skolen.

Skysselever vil etter søknad få et elektronisk reisekort, t:kort, som må benyttes på reiser. Informasjon om hvordan t:kort skole fungerer og benyttes finner du på www.atb.no og skoleskyss.


SKOLERUTER


HOLDEPLASSER for Levanger ungdomsskole

  • i Røstad alléen (andre siden av Rema)
  • på havna ved Holmhaugen


For elever som bor i området Julsborg/Vårtun vil holdeplassen være:

  • Eideskorsen eller Gjembleskorsen
Publisert: 25.06.2012 11:53 Sist endret: 09.08.2019 13:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051