Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

En flerkulturell fellesskole

De fleste flerspråklige elever i ungdomsskolealder i Levanger kommune bor i sentrumsområdet og har Levanger ungdomsskole som sin nærskole.

Ca 10 % av våre elever snakker et annet morsmål enn norsk. Vi har elever fra mellom 15 og 20 ulike land, som igjen snakker i overkant av 20 ulike språk. Våre flerspråklige elever er både asylsøkere, flyktninger, barn av arbeidsinnvandrere og barn av voksne som har bodd i Levanger i mange år og fått familiegjenforening. Alle disse medvirker på hver sin måte til at vi har et fargerikt fellesskap på skolen vår.

Vi er også mottaksskole for alle elever i ungdomsskolealder i Levanger kommune. Å være mottaksskole betyr at alle seint ankomne elevene mellom 13 og 16 år i hele kommune kan velge å gå her i stedet for på sin hjemmeskole. Det er viktig at alle tar kontakt med sin nærskole først før en ev. velger mottaksskolen i stedet for nærskolen.

Når en ny, flerspråklig elev kommer til oss, får hun/han tilbud om særskilt, tilpasset norskopplæring i Velkomstklassen. Her går det elever fra alle tre trinn, elevene kan være knyttet til velkomstklassen mellom 1 og 2 år, alt etter elevens behov og helhetssituasjon.  I tillegg hører eleven fra første dag til i en ordinærklasse. Det er mest vanlig at eleven først deltar sammen med klassen sin i ulike sosiale sammenhenger og i praktisk-estetiske fag og valgfag. Noen er i klassen sin i engelsk, andre i språklig fordypning. 

Ønsker du mer informasjon om oss som mottaksskolen eller om tilbudet i velkomstklassen eller i ordinærklassene, ta gjerne kontakt med oss. Det er avdelingsleder Kari J. Aunan som har det administrative ansvaret for mottaksskolen og velkomstklassen. Hun kan nås på tlf 74053600 eller kjs@levanger.kommune.no.

Velkommen til Levanger ungdomsskole!

Publisert: 19.10.2015 13:11 Sist endret: 20.04.2016 12:53 Opprettet av Kari J. Aunan
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051