Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Permisjon/fravær elever

Ved sykdom

  • Varsle kontaktlærer om elevens fravær og årsak til fravær så snart som mulig (samme morgen, helst innen kl. 09.00) via SchoolLink.
  • Sammenhengende sykdomsfravær ut over 3 dager, kan bes ikke ført på vitnemålet dersom legeattest framlegges.
  • For kronisk sykdom gjelder egne regler (forskriften § 3-41)


Permisjoner kortere enn èn dag

  • Søkes via SchoolLink.
  • Alle timesfravær kommer på vitnemålet


Omsøkte permisjoner f.o.m. 1 dag og inntil to uker

  • Permisjoner fra og med èn dag søkes på eget skjema som dere finner på skolens hjemmeside
  • Det innvilges til vanlig ikke mer enn inntil en permisjon for ferie pr. skoleår.
  • Det innvilges vanligvis IKKE permisjon for ferie tur med besteforeldre eller andre som ikke er foreldre/foresatte
  • Dere må søke i god tid – og FØR dere bestiller eventuell ferietur. Det kan ta noen dager å behandle søknaden.
  • Dersom det gis avslag på søknad om permisjon og eleven likevel blir borte fra skolen, føres dette som ugyldig fravær.

Det er ikke mulig å innvilge permisjoner med lenger varighet enn to uker.

Permisjon fra undervisning - SØKNAD

Publisert: 23.04.2014 12:44 Sist endret: 14.08.2020 09:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051