Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Søknad om opptak

Du kan søke plass hele året, men frist for søknad om opptak fra skolestart 2019/2020 er 1. juni

NB! Les nøye gjennom info nedenfor FØR du søker!

Søknad til Kulturskolen i Levanger (nye elever)Du som er elever eller har vært elev (for deg som er/har vært elev)

Der det ikke er ledig plass, settes eleven på venteliste. Ventelisten blir automatisk flyttet over til neste semester hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Permisjon:
Elevens undervisningsavtale med kulturskolen er bindende for hele semsteret. Elever som av en eller annen årsak ikke kan fullføre påbegynt semester, kan søke om permisjon i inntil 1 år (2 semester). Frister er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Utmelding - skjema (word) - PDF
All utmelding skal skje skriftlig og kun til KiL`s administrasjon (IKKE til lærer)
Frister:  1. mai for høstsemesteret
             1. desember for vårsemesteret

Undervisningslokaer:
Kulturskolelærerne har  undervisningslokaler i Kirkegata 11 og Musikkens Hus. Skolens administrasjon har kontor i Kirkegata 11 (tidligere Levanger skole). Hvor det er mulig, vil det også bli undervisning i skoletida.
Kulturskolens undervisningsår følger skoleruta.  Enkelte tilbud/kurs vil ha kortere varighet.

Elevavgift:

Kr 3.100,- pr år, kr 1.550,- pr semester

Justeringer av elevkontingenten skjer ved høstens budsjettbehandling.
Derfor stilles forbehold om justeringer i betalingssatsene ved årsskifte.

Friplasser - skjema (word) - PDF
Det blir tilbudt 5 friplasser i Kulturskolen, etter økonomiske kriterier.
Friplassen gjelder kun for 1 skoleår. Det kan ikke gis mer enn 1 friplass pr familie.

Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020: 1 juni - søknadsskjema

NB! Les nøye gjennom undervisningstilbudene før du søker (merk det med aldersanbefalinger på de forskjellige disipliner)
Til toppen av siden

Publisert: 15.05.2014 15:07 Sist endret: 20.05.2019 09:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051