Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Søknad om opptak

Du kan søke plass hele året, men frist for søknad om opptak fra skolestart er 15. mai

NB! Les nøye gjennom info nedenfor FØR du søker!

Søknad til Kulturskolen i Levanger (nye elever)Du som er elever eller har vært elev (for deg som er/har vært elev)

Der det ikke er ledig plass, settes eleven på venteliste. Ventelisten blir automatisk flyttet over til neste semester hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Permisjon:
Elevens undervisningsavtale med kulturskolen er bindende for hele semsteret. Elever som av en eller annen årsak ikke kan fullføre påbegynt semester, kan søke om permisjon i inntil 1 år (2 semester). Frister er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Utmelding - skjema (word) - PDF
All utmelding skal skje skriftlig og kun til KiL`s administrasjon (IKKE til lærer)
Frister:  1. mai for høstsemesteret
             1. desember for vårsemesteret

Undervisningslokaer:
Kulturskolelærerne har  undervisningslokaler i Kirkegata 11 og Musikkens Hus. Skolens administrasjon har kontor i Kirkegata 11 (tidligere Levanger skole). Hvor det er mulig, vil det også bli undervisning i skoletida.
Kulturskolens undervisningsår følger skoleruta.  Enkelte tilbud/kurs vil ha kortere varighet.

Elevavgift:

Kr 3.100,- pr år, kr 1.550,- pr semester

Justeringer av elevkontingenten skjer ved høstens budsjettbehandling.
Derfor stilles forbehold om justeringer i betalingssatsene ved årsskifte.

Friplasser - skjema (word) - PDF
Det blir tilbudt 5 friplasser i Kulturskolen, etter økonomiske kriterier.
Friplassen gjelder kun for 1 skoleår. Det kan ikke gis mer enn 1 friplass pr familie.

Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020: 15. mai - søknadsskjema

NB! Les nøye gjennom undervisningstilbudene før du søker (merk det med aldersanbefalinger på de forskjellige disipliner)
Til toppen av siden

Publisert: 15.05.2014 15:07 Sist endret: 01.04.2019 10:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051