Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kultur

Organisasjonskart Kultur

Klikk for samlefoto
samlefoto personer

Enhetsleder: Guri Marjane Sivertsen, kultursjef

Allmenn kultur:
Anne-Gro Erikstad
Frode A. Hallem (permisjon fra enheten)
Steinar Husbyn
Kjersti Nordberg
Ingvild Rønning Radwan
Camilla Støre

Bibliotek
Vidar Lund, biblioteksjef
Fatima Hazzam Almanea permisjon 4.2.2019-3.2.2020
Siri Okkenhaug Bævre
Eva Emilsen 
Safora Hakimi
Ylva Almås Haugan
Joy Kabibi 27.02.-19.06.19
Yngvild Sudenius Knudsen
Vivi-Ann Svensen Rotmo
Espen Rønning

Festiviteten, kulturhus - kino:
Astrid Cecilie Olaussen, kulturhusleder/kinosjef
Kai Robert Arvola
Eva Gunn Eide
Gunn Mari Storstad

Kulturskolen i Levanger:
Oddbjørn Hagen, kulturskolerektor
Eva Gunn Eide
William Karlsen Cairns
Robert Mære

Levanger ungdomshus 
Trine Walleraunet
Ingrid Mabel Waardal
-----------------------------------------

Fra årsberetnig 2015 PDF:

Samfunnsmål

Kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur.

Strategier

1) Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse.

2) By-, tettsteds-og arealutvikling

3) Legge til rette for aktiv og inkluderende frivillighet

Drift, utvikling og måloppnåelse

Enhet Kultur består av bibliotek, kulturskole, Festiviteten og allmenn kultur.

Kommunedelplan kultur ble vedtatt 28.1 2015 og gir sterke føringer for arbeidet.

Hovedsakene i 2015 var:

Det er lagt ned et betydelig arbeid i å kartlegge og utrede behov for kulturbygg og muligheter for utvikling av Levangers kulturelle infrastruktur i løpet av 2015 gjennom brukerundersøkelse, mulighetsstudie vaskeriet, rapport om utfordringer og muligheter «Den kulturelle tråd» og idédugnad for publikum og frivillighet. Arbeidet resulterte i sak vedtatt i k-styre 27.1.2016. Arbeidet videreføres i 2016.

En arbeidsgruppe har jobbet med sikring av egnede lokaler for Ungdomshuset i Kirkegata 11, inkl. innhold i ungdomshuset. Arbeidet med ombygging og innredning er i gang i samhandling med brukerne. Det planlegges åpning i løpet av mars 2016.

Levanger bibliotek arbeider videre med å utvikle biblioteket som møteplass og debattarena og fikk nye statlige prosjektmidler i 2015.

UtstyrsBUA etablert ved hjelp av eksterne tilskuddsmidler i partnerskap med Leva-Fro, Levanger Idrettsråd, Levanger Frivilligsentral og NAV Levanger. Tiltaket er en stor suksess med mange brukere og stort utlån. Det er også inngått samarbeidsavtale med Levanger Frivilligsentral og Levanger Næringsforum om Kulturuka, og det er et tett samarbeid med Levanger Frivilligsentral blant annet om Kafe Verden. I tillegg er det utviklet en ny samhandlingsmodell med frivilligheten om «God-sommer»-aktiviteter for utviklingshemmede.

Temaplan anlegg er tatt i bruk og har gitt oss et godt verktøy i behandling av spillemidler. Ferdigstillelse av Stadionparken, anlegg rundt Frol barneskole og Levanger Ungdomsskole i 2015 tilrettelegger for mer fysisk aktivitet. Det er i løpet av året utarbeidet disposisjonsplan for Torsbustaden som nå er vedtatt.

Kunstprosjekt Levanger Ungdomsskole påbegynt og første del gjennomført.
       Til toppen av siden

Publisert: 26.03.2009 16:08 Sist endret: 06.03.2019 10:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051