Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunalteknikk

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Klikk for samlefoto

samlefoto personer

Enhetsleder: Håvard Heistad

Vann og avløp
Bjørn Sandvik, fagansvarlig
Hallvard Abildsnes, permisjon til 31. mai 2020
Lisbeth Eggen
Audun Johansen 
Tove Kolberg

Veg/parkering
Jonas Höglund, fagansvarlig
Roar Eriksen
Tor Albert Kverkild
Bente Anita Dreyer
Jan Tommy Svebakk

Tomteutvikling
Marit Glæstad Sølvberg, fagansvarlig
John Helge Holmen 
Espen Lyngsaunet

-----------------------------------------------------------------

Enhet Kommunalteknikk har ansvaret for planlegging, utvikling, forvaltning og drift av: 

Vann- og avløpsanlegg

  • Vann; Overvåkning av nedbørsfeltet til drikkevannskilden og vannkilden, vannbehandling, transportsystem og driftsrutiner. Sikkerhet i mengde og kvalitet. Dvs. Nok, sunt og godt drikkevann.
  • Avløp; Planlegge, bygge og drifte avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg slik at det ikke fører til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon. Lage internkontrollsystem og beredskapsplaner for å hindre utslipp som fører til lukt og uhygieniske forhold på eiendom, nærmiljø.


Kommunale veger, parkeringsplasser og parker

  • Aksellastrestriksjoner, Bompenger, Brøyting/strøing, Parkering, Ruteplanlegger, Trafikkinformasjon, Trafikksikkerhet, Parkvedlikehold, Planlegging/bygging veg, gang-/sykkelvei og parker. Vegvedlikehold


Tomteutvikling

  • Tomte-/arealutvikling for bolig, næring, friområder, friluftsområder, parkanlegg
  • Kjøp av areal, planlegging og utbygging (veg, vann, kloakk) av tomtearealer, ledelse av utbyggingsprosjekt, markedsføring, salg av ferdig opparbeidede tomter, inngåelse av kontrakter
  • Forvaltning, utvikling og salg av regulert areal til næringsformål på Rinnleiret

        Til toppen av siden

Publisert: 26.03.2009 16:09 Sist endret: 09.12.2019 07:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051