Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Leira asylmottak - nedlagt fra 31.12.20

Klikk for nærmere info

Leira tok imot sine første beboere 1. mars 1990 og har siden hatt flere tusen asylsøkere innom, for kortere eller lengre tid, varierende fra noen få dager til mange år.

Vi har hatt folk fra over 50 land boende her i løpet av disse årene.

MottakeLeira mottak - klikk for større fotot ble etablert som et midlertidig mottak, men har vist seg å være så permanent som et mottak kan bli. Leira var i en periode det eneste mottaket hele Midt-Norge som ikke ble lagt ned.

På det meste var det faktisk 20 mottak bare i Midt-Norge. Det må sees på som ei tillitserklæring fra oppdragsgiverne at Leira da fikk bestå. Også i dag er vi inne i en periode med lave ankomsttall og nedleggelser av mottak. Ved nyttår 2020 vil det kun være 15 ordinære mottak igjen på Landsbasis og Leira er ett av disse.

Leira mottak består pr. i dag av bygningene på Leira og noen hybler og leiligheter i og rundt sentrum av Levanger. Totalt har vi i dag kontrakt med UDI på å huse 140 personer.

Bygningene eies av UDI (Utlendingsdirektoratet) og Levanger kommune. Mottaket drives av driftsmidler, regler og instrukser fra UDI. UDI igjen ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet har en todelt politisk ledelse. Justis- og innvandringsminister samt samfunnssikkerhetsminister. UDI er en underliggende etat under Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

UDI driver ingen mottak i egen regi, men setter bort driften til andre. Noen drives av private, noen av ideelle organisasjoner, mens andre har kommuner som "driftsoperatør", som Leira.

Den daglige driften av Leira står altså Levanger kommune for, og staben er også ansatt der.

Beboerne på Leira kommer i kontakt med nærmiljøet på mange måter. Leira mottak har barnehagebarn i flere av de nærliggende barnehagene, noen barn ved mottaket er elever ved Frol oppvekstsenter og noen ved Levanger ungdomsskole. I tillegg går en stor del av de voksne på norskundervisning ved Levanger voksenopplæring. Enkelte går også på ordinær videregående skole. Det kommunale biblioteket er en god møteplass for å holde seg informert om hjemlandet. Dessuten må jo alle disse til og fra sentrum jamt og trutt også. Det vises i gatebildet i Levanger at vi har et mottak her.

Vi har beboere fra mange ulike land og med mange språk boende på Leira. Folk som har ei uviss framtid, som ikke vet om de får positivt svar på søknaden sin om opphold i Norge, eller om de må reise ut av landet på kort varsel. Noen blir sendt hjem til hjemlandet av politiet, andre reiser videre i det stille, kanskje til et annet land uten å fortelle noen hvor de drar.

Vi har beboere i alle aldre, barnefamilier og eldre, men også enslige damer med eller uten barn og en del enslige menn.

Dagene på mottaket går med til å vente på post, holde kontakten med familie og hjemland, advokat og UDI, fjernsynsseing, norskkurs og samfunnsinformasjon. Renholdet på blokkene tar beboerne seg av selv.

Samarbeidsrådet for beboerne ved mottaket og ansatte ved mottaket prøver hele tida å finne interessante fritidstilbud til beboerne, både på mottaket og i lokalmiljøet. I den sammenheng har vi også ett utstrakt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Noen av asylsøkerne er også ute i ren arbeidstrening mens andre har fått midlertidig arbeidstillatelse av politiet og er i lønnet arbeid på ulike arbeidsplasser i kommunen. De som er i arbeid vil da få redusert utbetaling fra UDI, og om inntekten når en viss størrelse må de betale til UDI for den boenhet de disponerer på Leira.

En enslig, voksen asylsøker får et gratis rom og ellers vanligvis 2.491 kroner i måneden (82 kroner dagen, noen får mindre) å klare seg på. Dette skal dekke mat, medisiner, klær og alt anna. De fleste må dele kjøkken, bad og toalett med flere andre. Det sier seg selv at de har det trangt økonomisk.

Ved Leira mottak har vi en egen forsterket avdeling for beboere med særskilte hjelpebehov av ulik art; sykdom, handicap, psykiske problemer eller annet som gjør at de bør bo på ei avdeling med eget personale og kunne følges nært opp.

Avdelingen har bemanning døgnet rundt, med ansatte som er tilgjengelige også for de andre beboerne og deres store og små hjelpebehov utenfor vanlig kontortid.

Beboerne på Leira er "asylsøkere". Får de positivt svar på asylsøknaden sin skal de bosettes i en kommune og får status som "flyktninger". For noen går det fort å få bosetting, mens for andre så kan dette ta måneder og år. Det er IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) som bosetter asylsøkene i kommuner. Enkelte av disse har også blitt boende i Levanger, men mange asylsøkerne må faktisk reise ut av Norge igjen.

For de fleste er ventetiden i mottaket en hard tid, men for mange er dette likevel bedre enn alternativene.

20-årsjubileum 2. oktober 2010, åpen dag

Til toppen av siden

Publisert: 16.09.2009 15:04 Sist endret: 21.01.2021 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051