Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Introduksjonsråd for flyktninger

Introråd er et rådgivende organ som skal:

  • være bindeledd mellom Flyktningetjenesten og flyktninger i introduksjonsprogram 
  • påvirke/gi råd til flyktningtjenesten i saker som gjelder integrering med fokus på introduksjonsprogram
  • hjelpe innvandrere som er i introduksjonsprogram for å få en bedre integrering
  • bidra med informasjon til andre instanser


Styret - Board

*********

Reglement for Introduksjonsråd

Sammensetning:
Introråd har 5 medlemmer (leder, nestleder og resten av medlemmer).
De er valgt av flyktninger (tre medlemmer) og flyktningtjeneste (to medlemmer).
Medlemmer kan være med i introrådet til de er ferdig med introduksjonsprogram.
Det holdes valg i juni og de som avslutter program erstattes med nye medlemmer.
Leder og nestleder ble valgt av medlemmer i introråd.

Målet:
Å hjelpe innvandrere som er i introduksjonsprogram for å få en bedre integrering.
Introduksjonsråd er en ledning mellom introduksjonsdeltakere og flyktningtjeneste i kommune.
Med andre ord er introråd rådgivende organ som skal gi råd til flyktningtjeneste i saker som gjelder
integrering, med fokus på introduksjonsprogram.

Møter:

  • Introråd holder møter etter en oppsatt plan (første tirsdag hver måned kl.13.30 unntatt juli og august) og når lederen og medlemmene finner det påkrevd.
  • Tre av medlemmer kan kreve at lederen kaller sammen til møte til behandling av bestemte saker.
  • Innkalling skal inneholde en fortegnelse over de saker som skal behandles på møte og sendes medlemmene med høvelig varsel (minst tre dager).
  • Møteleder er leder dersom han er tilstedet. Hvis leder er ikke tilstedet, er nestleder møteleder.
  • Møter holdes når minst tre av medlemmer deltar i møte. De velger møteleder hvis leder og nestleder ikke er til stedet, og kan fatte vedtak..
  • Vedtak fattes av de stemmer som avgis. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget..

 

========= historikk/history =============

Det første styret/the first board:
leder/chairman: Baha Jaber Alnajar
nestleder/vice chairman: Germaine Bunyi
medlem/member: Ehwah Win
medlem/member: Gregory Mike Kabamba
medlem/member: Jamilla Mohammadi

Grunnleggere av introrådet/the founders:
Vi i introråd har delt opp oppgaver på oss:
Baha Jaber Alnajar (leder) jobber med utdannings saker.
Germaine Bunyi (nestleder) jobber med arbeidssaker
Gregory Mike Kabamba (medlem) jobber med ungdomssaker.
Jamilla Mohammadi (medlem) jobber med familiesaker. 

Publisert: 16.12.2009 16:17 Sist endret: 04.02.2016 09:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051