Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Flyktningtjenesten

Klikk for samlefoto
samlefoto personer

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av flyktninger og iverksetting av introduksjonsordningen i kommunen.
Introduksjonsordningen skal kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning.

Norskopplæring er et kjerneelement i den grunnleggende kvalifiseringen. Levanger voksenopplæring er derfor den nærmeste samarbeidspartner.

Det foreligger et politisk vedtak som sier at kommunen skal bosette 55 personer i 2017 inkludert 5 enslige mindreårige. Familiegjenforente inkluderes ikke i dette tallet.
I dag har vi bosatt ca 170 personer som vi mottar integreringstilskudd for fra 16 forskjellige land.
De største gruppene kommer fra Afghanistan, Syria, Somalia og Eritrea.

Tjenesten har ansatt 5 programrådgivere, 2 miljøarbeidere i tillegg til enhetsleder for Innvandrertjenesten.

Publisert: 16.09.2009 15:03 Sist endret: 23.05.2017 09:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051