Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Flyktningtjenesten

Klikk for samlefoto
samlefoto personer

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av flyktninger og iverksetting av introduksjonsordningen i kommunen.
Introduksjonsordningen skal kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning.

Norskopplæring er et kjerneelement i den grunnleggende kvalifiseringen. Levanger voksenopplæring er derfor den nærmeste samarbeidspartner.

Det foreligger et politisk vedtak som sier at kommunen skal bosette 30 personer i 2019 inkludert 4 enslige mindreårige. Familiegjenforente inkluderes ikke i dette tallet.
I dag har vi bosatt ca 230 personer som vi mottar integreringstilskudd for fra 16 forskjellige land.
De største gruppene kommer fra Afghanistan, Syria, Somalia og Eritrea.

Tjenesten har ansatt fem programrådgivere og to miljøarbeidere i tillegg til enhetsleder for Innvandrertjenesten.

Publisert: 16.09.2009 15:03 Sist endret: 27.09.2019 14:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051