Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Halsan SFO

Skole Fritids Ordningen er et tilbud til alle barn som går i 1. –4. –klasse.
( 1. –7. klasse for barn med funksjonshemminger ).

Søknad
Registrer søknad om plass / endring av plass / oppsigelse av plass her

Søknadsfrist for hovedopptak og sommer-SFO skoleåret 2021/2022 er 31.mars. Det er for øvrig mulig å søke om SFO-plass hele året, og søknad innvilges så fremt vi har ledig kapasitet ut fra bemanning som bestemmes når hovedopptaket er ferdig. SFO gir tilbud ved behov i alle skolens ferier, med unntak av stengt i juli, julaften, mellomjula, nyttårsaften, onsdag før påske og 6 planleggingsdager i løpet av året. Plassen beholdes ut 4. trinn, såfremt den ikke sies opp før dette. Oppsigelser og endring av plass gjøres med elektronisk innlogging gjennom SFO-portalen (Se link øverst på denne siden). I følge vedtekter for Levanger kommunes skolefritidsordninger, gjelder 3 måneders oppsigelsesfrist ved oppsigelse og endring av plass.

 Sommer-SFO

Det søkes om sommer-SFO på eget skjema i papirutgave, ett skjema for juni-21 link til skjemaet her og et skjema for august-21 link til dette skjemaet her.  Det betales 230,- pr. dag for dette tilbudet. Sommer-SFO er forbeholdt barn som søker eller allerede har ordinær SFO-plass. Elever som begynner i 1.klasse i august har ikke anledning til å søke på tilbudet i juni samme år. Vi har veldig god erfaring med nye 1.klassinger som begynner på SFO i august før skolestart. Det gir barna verdifull tid til å bli godt kjent med oss voksne på SFO, andre barn, lokaler og utstyr, før det store ”rushet” ved skolestart.

 Pedagogisk tilbud:
Halsan SFO er et pedagogisk tilbud, og vårt hovedmål er å være et tilsyns- og omsorgssted der barnas frie leik og sosial samhandling står i sentrum, med trygge voksne til stede.

SFO-dagen vil også inneholde tilrettelagte aktiviteter, f eks fysisk aktivitet, baking, sløyd, forming, musikk, drama m.m.

Barna får dessuten tilbud om å gjøre lekser på SFO med en voksen tilgjengelig som kan hjelpe til hvis det trengs.

Vi er opptatt av at ungene selv skal få være med å bestemme hva vi skal gjøre på SFO – tida på SFO er jo deres fritid.

Det er viktig for oss at ungene trives!

 
Priser og åpningstider:
Det koster for tiden 2800,- pr måned for hel plass og 1950.- for plass inntil 3 dager i uka

(+ henholdsvis 150,- og 100,- for kost). Det gis 30% søskenmoderasjon på den billigste plassen.

Ved ledig kapasitet er det også mulig å kjøpe enkeltdager for 230,- per dag.

Dette skoleåret er åpningstiden fra kl 07.00 – 08.15 om morgenen + fra skoledagens slutt og fram til kl 16.30.

 

Vil du/dere vite mer om Halsan SFO? – Ta kontakt med oss på

tlf 740 53 203/98904289, Schoolink, epost: lgr@levanger.kommune.no

eller stikk innom. (inngang 1)

  

Line Granlund Skrove

Pedagogisk leder


Publisert: 19.02.2009 14:13 Sist endret: 02.03.2021 09:33 Opprettet av Egil Skjelbred
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051