Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

FAU

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og arbeide aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal skape et godt samarbeid mellom heim og skole, og legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene. Rådet skal også arbeide med å skape god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Rådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som i praksis arbeider med sakene. Medlemmene i FAU velges for 2 år av gangen. Det velges 1 representant med vara fra hvert klassetrinn.

Vi ønsker alle innspill til saker vi kan jobbe med velkommen. Ta kontakt med en eller flere av oss på mail eller telefon. Kontaktinfo finnes på It's Learning.  Vi har stort sett møte den siste torsdag i hver måned. Se møteplan. FAU er arrangør for 2 storforeldremøter i løpet av skoleåret, dugnader og 17.mai arrangementet.

MØTEINNKALLING

Møte 21.09.21

Årsmøte 23.09.21

Års

MØTEREFERAT

Årsmøte FAU 23.09.21

Møte FAU 21.09.21

Møte 19.05.21

Møte 15.04.21

Møte 17.02.21

Publisert: 19.05.2009 13:55 Sist endret: 06.10.2021 13:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051