Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

FAU

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og arbeide aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal skape et godt samarbeid mellom heim og skole, og legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene. Rådet skal også arbeide med å skape god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Rådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som i praksis arbeider med sakene. Medlemmene i FAU velges for 2 år av gangen. Det velges 1 representant med vara fra hvert klassetrinn.

For skoleåret 2018-2019 består FAU av følgende medlemmer:

-Leder: Lill-Trude Myrslo

- Maria Chatzopoulou

-Ingrid Juberg Moe

-Sindre Aasen

-Tone Solhaug Hagen

-Jostein Voldseth

-Ronny Johansen

-Bine Skjervold

-Ronny Bakk

-Monica Korsnes

 -      

         I tillegg møter enhetsleder Hilde Føll på møtene.

Vi ønsker alle innspill til saker vi kan jobbe med velkommen. Ta kontakt med en eller flere av oss på mail eller telefon. Kontaktinfo finnes på It's Learning.  Vi har stort sett møte den siste torsdag i hver måned. Se møteplan. FAU er arrangør for 2 storforeldremøter i løpet av skoleåret, dugnader og 17.mai arrangementet.

Publisert: 19.05.2009 13:55 Sist endret: 23.01.2019 09:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051