Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er et henvendelsessted vedrørende behov for koordinator og individuell plan.

I Levanger kommune er koordinerende enhet samlokalisert med Forvalting helse og omsorgLevanger rådhus.

Kontaktinformasjon:
Tlf 74 05 28 73 / 45 43 91 46 / 47 33 38 49

E-post: koordinerende.enhet@levanger.kommune.no

Kontaktperson: Elin Svardal    Inger Lise Helgesen

Hvem har rett til koordinator og individuell plan:
Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode  kan ha rett til en koordinator, og å få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP. Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan(IP):
IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. I Levanger kommune bruker vi dataprogrammet Sampro til dette arbeidet.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Hvem kan sende henvendelse om behov for IP/koordinator:
Brukere, pårørende eller tjenesteytere kontakter KE via e-post  eller  telefon 74 05 25 00 /2873 - 45439146. Legg igjen beskjed i servicekontoret hvis jeg er opptatt, så blir du kontaktet tilbake.

Skjema (word, docx) for henvendelse om behov for IP og koordinator:


Målgruppe
Brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid. Jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 7 og  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet har ansvaret for:

  • å være pådriver for å sikre god tverrfaglig og -enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud
  • å være et fast lett tilgjengelig kontaktpunkt "En dør inn" for brukere, interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering
  • å ha systemansvar for individuell plan  for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
  • å peke ut den avdelingen som får det koordinerende ansvaret for individuell plan
  • kompetanseutviklingstiltak for koordinatorer 

  Til toppen av siden

 Publisert: 29.10.2014 07:45 Sist endret: 14.01.2019 09:26

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051