Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

SamPro – Verktøy for individuell plan

Generell informasjon

Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Levanger kommune bruker verktøyet SamPro i arbeidet med individuelle planer.

 • SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig samarbeid rundt planen.
   
 • SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til individuell plan.
   
 • SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper.
   
 • SamPro setter brukeren i fokus og er et dynamisk og levende verktøy.
   
 • SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner.
   
 • SamPro er "bærer" av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv.
   
 • Det er planeier / bruker som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til.
   
 • Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har godkjent sikkerhetsnivå som er på nivå med det som brukes i f.eks. nettbanken.
   

Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe).

Koordinator for individuell plan vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket.

For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt koordinator for individuell plan eller se www.visma.no/sampro. Lokal administrator for individuell plan og SamPro kan også kontaktes.
 Til toppen av siden

Publisert: 29.10.2014 07:53 Sist endret: 29.10.2014 07:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051