Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Arbeid mot mobbing

Skolens arbeid mot mobbing

Opplæringslovens kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø trådte i kraft i 2003 og bidrar til å sikre det psykososiale miljøet. Kapitlet blir ofte betegnet som "elevenes arbeidsmiljølov".
Opplæringslovens § 9a–1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Gjennom PPT meldte skolen seg som deltaker i "Olweus kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd". Ved (den gang) Hegle skole startet man programmet ved skolestart 2003 og programperioden varte 1 ½ år. Alle pedagoger og assistenter deltok fra alle avdelinger.

En samordningskomite hadde det overordnede ansvaret for å gjennomføre programmet ved skolen. Komiteen besto av rektor, koordinator, to nøkkelpersoner, en av de andre lærerne, helsesøster, to FAU –representanter, to representanter fra elevrådet, SFO –pedagog og en fra PPT.

Etter at programperioden nå er over, fortsetter det viktige arbeidet for å forhindre mobbing ved skolen. Handlingsplan er utarbeidet, og temaet tas opp med jevne mellomrom.

Ukens FROLTEMA er det tema vi setter fokus på i dette arbeidet hver uke.

Handlingsplan mot mobbing

Publisert: 26.10.2016 09:52 Sist endret: 26.10.2016 10:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051