Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Verdiplattform

I fellesskapet Frol barneskole har alle elever og ansatte lik verdi.  Vi tar hensyn til hverandre og gjør en innsats for at alle skal føle seg som en likeverdig part av det lille samfunnet vi danner her ved Frol.

I skolehverdagen vår møtes alle med respekt. Det innebærer at alle omtales på en skikkelig måte og at alle – uansett alder – får uttale seg om aktuelle saker.  Det betyr også at vi møter hverandre på en respektfull måte.  Omsorg betyr at vi tar vare på hverandre og støtter ekstra opp under medmennesker som har behov for ekstra støtte og oppbacking.  Læring av grunnleggende ferdigheter, fagstoff og mellommenneskelig omgangsform utgjør kjernen av skolens aktivitet.

 

Vi har mål om en sterk skoleorganisasjon med fokus på en positiv samarbeids – og delingskultur blant alle ansatte med støtte i god medbestemmelse og en tydelig ledelse.  Vi ønsker å videreutvikle felles praksis og en kultur for utviklingsarbeid, forsterke gode vaner med deling og reflektering over egne og andres praksiserfaringer med mål om en kultur for læring.  I dette spiller «Kjennetegn på Frol» en sentral rolle.

  

Publisert: 26.10.2016 09:31 Sist endret: 28.06.2017 09:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051