Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Klimaaksjon

Via media ser vi nå at det er et stort miljøengasjement blant barn og unge i mange land. Og det er bra:)

Vi får signaler om at noen av våre eldste elever tenker å "skolestreike" fredag 22.mars.

Pr nå vet vi ikke om noen lokal markering i Levanger; den nærmeste er i Trondheim med start kl 1100 der.

Trøndelag Trondheim Vår frues kirke 11:00 Trondheim Natur og Ungdom
Hedwig Thiery Aresvik
Telefon: 468 54 252
E-post: trondheimnu@gmail.com

Under kan dere lese kommunens felles holdning i forhold til spørsmål om deltagelse, fravær mv.

Fra skolen ønsker vi å møte dette også med å sette klima, forurensning, bærekraft mm, på dagsorden fk fredag for 6. og 7.trinn med klassevise/trinnvise dykk inn i tema. Dette styres av lærene på trinnene.

Grunnskolene i Levanger er samstemte om at dette er en god sak å markere.  Elevene er oppfordret til å ta dette opp i elevrådet for evt. å få samlet et engasjement. I tillegg er elevene oppfordret til å ta dette opp med sine foresatte. 

 

Elever som skal delta i markeringen vil derfor få gyldig fravær, så fremt de har søkt om det via meldingssystemet Scoollink,  med støtte fra foresatte. Da er det lærer som innvilger permisjon som gjelder for maksimalt èn dag. Fraværet på ungdomstrinnet bli ført som gyldig fravær på vitnemålet. Det er ikke greit at elever uteblir uten varsel til skolen. Dette vil i så fall bli ført som ugyldig fravær.

 

Skolene vil bruke denne anledningen til å snakke med elevene om hva som er hensikten med å delta i slike arrangementer, og mener at dette vil styrke elevenes engasjement og evne til  ta gode valg i viktige samfunnsspørsmål.

Dette er også et aktuelt bakteppe for å lære om streik som virkemiddel i arbeidslivet, om spillereglene og lovverket rundt dette.  Videre er det viktig at elevene er kjent med at streikeretten ikke omfatter skoleelever.  Publisert: 19.03.2019 12:38 Sist endret: 29.03.2019 12:50 Opprettet av Torkjel Øyen

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051