Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Styre - Brann og redning


Varamedlem ansatte: Hans Robert Hynne


Utdrag fra vedtektenes kap. 6

Styret består av fem personer, hvorav rådmennene i de samarbeidende kommunene utgjør to og ansatte har en representant.
Kommunestyrene velger hver for seg ett medlem til styret, hvor samarbeidets kompetansebehov er førende.

Styrelederrollen går på omgang mellom rådmennene, med virketid på to år. Den annen rådmann er da styrets nestleder.
Ansattes representant og vararepresentant velges av og blant faste ansatte i samarbeidet, med virketid på to år.

Daglig leder, som er styrets sekretær, har møteplikt i styremøter og har rett til å uttale seg.
Til toppen av siden 

Publisert: 24.04.2018 08:10 Sist endret: 06.02.2019 12:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051