Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Gul 3-4 år - Grønn skolestartere

Base grønn består av 11 barn født i 2013, 2014 og 2015. Det er 5 jenter, og 6 gutter. Base gul består av 12 barn født i 2014 og 2015. Det er 6 jenter, og 6 gutter. Avdelingen består totalt av 24 barn. Vi velger å dele avdelingen i 2 grupper i store deler av dagen for å få bedre tid til hvert enkelt barn, for å sikre at barnet blir sett og for å styrke barnas gruppetilhørighet.

Ansatte som jobber på Gul og Grønn:

  • Hanne Nordbach, Pedagogisk leder 100 %
  • Anne Lise Skauge, Pedagogisk leder 100 %
  • Siri Eggen Hov, Assistent 100 %
  • Gunn Elin Rangul, Fagarbeider 60%
  • Eva-Gunn Eide, Assistent 40%


Dette legger vi vekt på:
Basene har 1 fast turdag i uka i variert terreng, i tillegg legger vi til rette for spontane turer i hverdagen også. Vi er bevisste på at barna skal være aktive innenfor barnehagens område og ha utfordringer tilpasset deres alder.

Vi legger vekt på sunt og variert kosthold med tilbud om frukt, grønnsaker og fisk til alle måltider.

Vennskap er et gjennomgående tema gjennom hele året og vi snakker med barna om hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan både barn og voksne kan være gode rollemodeller. Hver høst lager vi en vennskaps ring med sitater om vennskap som barna er med å forme, samtidig som de setter sitt håndavtrykk på ringen.

Vi er opptatt av lek og læring, og har samlingsstunder med basene, samt i mindre grupper for å trene på sosial kompetanse, språk og ulike temaer.

På gul og grønnbasen jobber vi for at barna skal føle og oppleve mestring. Barnas følelse av mestring i hverdagen er viktig for utvikling av et positivt selvbilde og selvfølelse. Vi oppmuntrer barna til å prøve selv, og støtter og hjelper barna slik at de klarer oppgaven som de har fått, f.eks under smøremåltid og i påkledningssituasjoner. Vi er bevisste på å gi utfordringer i forhold til barnas utviklingsstadium og vi skal alltid være en støttende voksen som gir ros og oppmuntring, og fremme barnets mestringsfølelse.

Barnehagen skal være et godt sted å være for både små og store. Hverdagen skal være fylt med glede og barna skal få leke i trygge omgivelser som bidrar til at barna utvikler seg. Årets tema i barnehagen er «kroppen», så dette vil også prege samlingsstunder og hverdagen til barna.


 

Historikk:

Tidligere Muldvarpen:

Publisert: 07.02.2013 09:48 Sist endret: 23.01.2019 11:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051