Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Satsningsområder

Jamfør barnehagens Virksomhetsplan og Årsplan

Vi vil videreføre vårt arbeid innenfor flere områder, hovedtema vil bli:

 • De minste barna i barnehagen
 • Uteliv / Friluftsliv
 • Overgang barnehage/skole
 • Språk og språklig bevissthet
 • Holdningsskapende arbeid opp i mot:
 • Empati og følelser(mobbing)
 • Vennskap
 • Folkeskikk
 • Kosthold
 • Trafikkoppdragelse


Barnehagens progresjonsplan for de 7 fagområdene kommer som vedlegg til årsplan.

Rammeplanens fagområder og levanger kommunes oppvekstplan, vil være gjennomløpende hele året vedrørende fokusområder vi skal arbeide med bl.a.:

 • Helsefremmende arbeid
 • Danning og Demokrati
 • Barnehagen som kulturarena
 • Barns medvirkning


Fokusområdet i år = Implementering av ny rammeplan som gjelder fra 1. august 2017.

Spørsmål personalet skal jobbe med:

 • På hvilken måte viser vi barnas interesser respekt?
 • Hvordan påvirker barnas interesse det pedagogiske miljøet i barnehagen?
 • Hvilke minner og gode opplevelser vil vi at barna skal ha med seg fra barnehagen?

Prosesser
 Til toppen av siden

Publisert: 07.03.2014 09:55 Sist endret: 10.10.2017 11:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051