Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

NEPTUN 3 - 5 år

Tlf: 474 52 072

Vi har fokus på omsorg, nærhet, trygghet, undring, humor og glede i små og store grupper. Vi skal ha fokus på å se enkeltbarnet samtidig som det også er viktig å kunne se denne unike barnegruppens behov og ønsker.

For oss er det viktig med et nært og godt foreldresamarbeid der det er åpent for at vi kan få tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Vi tar barn og voksne på alvor og retter fokus på mulighetene framfor problemene.

Vi jobber mye tverrfaglig der alle rammeplanens fagområder kommer til syne. Barna skal oppleve læringsglede gjennom å lære gjennom lekbetonte aktiviteter. Det vektlegges også aktiviteter som fremmer språket og barnas sosiale ferdigheter som f.eks sang, musikk, rim, regler og fysisk aktivitet. Mye utetid er en viktig prioritering for oss. Barna skal få gode opplevelser gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter av voksne etter interessene barna viser. Vi spiser gjerne lunsj og fruktmåltid ute, på benker ved inngangen, i gapahuken eller i skogen.

Tarkus er vår turvenn, som vil lære oss mye om hvordan vi ferdes og opptrer i trafikken.

På Neptun skal alle barna oppleve at de har en venn og vi arbeider for å opprette og beholde gode relasjoner mellom barna. Barna i denne alderen trenger veiledning av voksne som er tilstede for å hjelpe dem med å lære om empati, konfliktløsning og sinnemestring i samspill med hverandre.

Samarbeid på tvers med andre avdelinger er viktig i det daglige, der barna får kontakt med barn som er mindre og større enn seg selv. Neptun har et utvida samarbeid med Saturn som har barn som er i samme alder. Her har vi lekegrupper og turgrupper på tvers av avdelingene, og vi er mye sammen i utetiden. 

Publisert: 07.03.2014 09:52 Sist endret: 05.08.2021 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051