Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Grendehuset - de største barna

Tlf: 458 75  598

På avdeling Grendehuset har vi de største barna i barnehagen. Vi fortsetter med det grunnleggende arbeidet med omsorg, nærhet og trygghet i barnehagen. Man er aldri for stor til det. Når vi legger dette til grunn ser vi at vi har et veldig godt utgangspunkt for å vokse videre.
På Grendehuset legger vi stor vekt på sosialt samspill mellom barn- barn og barn- voksen, i store og små grupper.
I det pedagogiske planleggingen legger vi til rette for barns medvirkning, og deres interesser og lek.

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede setter vi høyt. Vi har et uteområde hvor barn og voksen får utfolde seg både innenfor barnehagens gjerde, men også utenfor. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet i uteleken, og på tilrettelagte turer.
Vi samarbeider godt på tvers av avdelingene i barnehagen, og jobber sammen som en barnehage til tross for den korte fysiske avstanden. Det er ikke mine og dine barn, det er våre barn. Alle i Momarka barnehage skal oppleve at de blir sett, hørt og at de tilhører et sosialt fellesskap. 

Vi har samarbeid med skole i forbindelse med overgangen barnehage- skole. Her jobber vi gjennom hele barnehageåret for at barna skal være best mulig skodd for å gå inn i skolen. Vi har blant annet felles turer sammen med 1.klassingene og besøksdager.

For at barnehagedagen skal bli best mulig for barna er vi avhengige av å ha godt samarbeid med foreldre, vi tar barn og voksne på alvor og retter fokus på mulighetene framfor problemene.

Publisert: 07.03.2014 09:54 Sist endret: 05.09.2019 09:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051