Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Blåveisa, 4-5 år

Blåveisa er en storbarnsavdeling i Momarka barnehage.

Vi har fokus på omsorg, trygghet og trivsel. Med tilstedeværende og støttende voksne som ser enkeltbarnet. Vi vil undre oss og glede oss sammen med barna, og legge til rette for barnets behov for utforskning. Leken står sentralt i alt vi gjør, og gjennom den får barna utviklet sin sosiale kompetanse.

Barna skal oppleve å bli sett og hørt. Vi tar utgangspunkt i barns interesser, noe som vil være med å forme barnehagedagen. Barns medvirkning vil bli vektlagt i planer og i hverdagen.

Vi er opptatt av å støtte barna i å utvikle gode relasjoner og sosial kompetanse. Alle skal få positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre venner. De ansatte bidrar i å bygge barns vennskap.

Vi vil legge til rette for et språkstimulerende miljø, og det vektlegges aktiviteter som fremmer barnets språkutvikling som f.eks. rim, regler, sang, lesing, bilder, spill og lek med språket.

Det legges til rette for daglig fysisk utfoldelse, og vi vil gi barna erfaringer som fremmer motorisk utvikling.

Barna skal få allsidige erfaringer med lek på barnehagens uteområde og turer i nærmiljøet. Vi vil gi barna mulighet til å erfare, oppleve og bli glad i naturen. Vi ønsker at de skal bli kjent med og trygge i nærmiljøet.

Tarkus er vår turvenn, som vil lære oss mye om hvordan vi ferdes og opptrer i trafikken.

Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på barnehagen, og besøker hverandre. Her får barna møte andre kjente, søsken, barn som både er større og mindre enn en selv. Noe vi ser som verdifulle erfaringer for alle.
Til toppen av siden

Publisert: 07.03.2014 09:46 Sist endret: 13.10.2017 10:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051