Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

SATURN 3-5 år

Tlf: 474 83 486

Vi har fokus på omsorg, trygghet og trivsel. Med tilstedeværende og støttende voksne som ser enkeltbarnet. Vi vil undre oss og glede oss sammen med barna, og legge til rette for barnets behov for utforskning. Leken står sentralt i alt vi gjør, og gjennom den får barna utviklet sin sosiale kompetanse.

På Saturn skal alle barna oppleve at de har en venn og vi arbeider for å opprette og beholde gode relasjoner mellom barna. Barna i denne alderen trenger veiledning av voksne som er tilstede for å hjelpe dem med å lære om empati, konfliktløsning og sinnemestring i samspill med hverandre

Barna skal oppleve å bli sett og hørt. Vi tar utgangspunkt i barns interesser, noe som vil være med å forme barnehagedagen. Barns medvirkning vil bli vektlagt i planer og i hverdagen.

Vi vil legge til rette for et språkstimulerende miljø, og det vektlegges aktiviteter som fremmer barnets språkutvikling som f.eks. rim, regler, sang, lesing, bilder, spill og lek med språket.

Barna skal få allsidige erfaringer med lek på barnehagens uteområde og turer i nærmiljøet. Det legges til rette for daglig fysisk utfoldelse, og vi vil gi barna erfaringer som fremmer motorisk utvikling. Vi vil gi barna mulighet til å erfare, oppleve og bli glad i naturen. Vi ønsker at de skal bli kjent med og trygge i nærmiljøet.

Tarkus er vår turvenn, som vil lære oss mye om hvordan vi ferdes og opptrer i trafikken.

Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på barnehagen, og besøker hverandre. Her får barna møte andre kjente, søsken, barn som både er større og mindre enn en selv. Noe vi ser som verdifulle erfaringer for alle. Saturn har et utvida samarbeid med Neptun, som har barn på samme alder. Her har vi lekegrupper og turgrupper på tvers av avdelingene, og vi er mye sammen i utetiden. 

For oss er det viktig med et nært og godt foreldresamarbeid der det er åpent for at vi kan få tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Vi tar barn og voksne på alvor og retter fokus på mulighetene framfor problemene.

 

                       

Til toppen av siden

Publisert: 07.03.2014 09:46 Sist endret: 05.08.2021 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051