Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldreråd, samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldrerepresentantene i Holåsen Barnehage tar ansvar for juletrefest og barnehagekaffen.

Foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget er Stian Holmlimo Kvam, Silje Agnethe Skjerve og Ida Sandberg.

Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2019 08:52 Sist endret: 29.09.2021 08:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051