Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldrearbeidutvalget og Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barna hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU).

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skapet et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger representanter for et år av gangen. 2 av disse skal sitte i Samarbeidsutvalget. Oppgaver for foreldrerådet på Frol og Leirabekken barnehage er å arrangere juletrefest og sommeravslutning.

FAU-representanter 2018/2019:

Jeanette Fossmo

Hannah Namork

Lars Jacobsen

Linda Gjøra

Helle Fossum

Sara Wassdahl

  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre, 2 ansatte og to representanter for eier (Levanger kommune). Eierrepresentantene er styrer i barnehagen og en valgt politiker.

SU 2018/2019:

Leder: Sara Wassdahl

Nestleder: Lisbeth Iren Røstad

Sekretær: Marte Løvli

 

Foreldrerepresentanter: Sara Wassdahl og Jeanette Fossmo

Ansatterepresentanter: Lisbeth Røstad og Gunn Steinsmo

Eierrepresentanter: Janne Jørstad og Marte Løvli

Referat fra møte 10. desember 2018 - orientering sak 4/18-19

Referat fra møte 8. desember 2017

Referat fra møte 27. juni 2017

Referat fra møte 31.oktober 2016

 

 

 

 

 

 

  

  

Publisert: 17.11.2011 09:52 Sist endret: 10.12.2018 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051