Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Linerla

Linerla er en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Avdelinga kan maks ha 9 barn og er lokalisert på Leirabekken. Avdelinga startet opp høsten 2017 med 7 barn.   

Avdelingene Fossekallen og Lineral deler lokaler og har et svært nært samarbeid.

Barnegruppa preges av mangfold. Det er ulike språk, kulturelle og religiøse uttrykk, barna kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker. Vi ønsker å ivareta barnehagens språklige og kulturelle mangfold slik at alle barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.  

 Mål for arbeidet på Leirabekken:

  •  Gjennom vårt arbeid på Leirabekken barnehage vil vi bidra til å skape trygge, lekende, inkluderende og aktive barn gjennom lek og aktivitet.
  • Vi vil jobbe med å gi barna varierte opplevelser og erfaringer, som gir grunnlag for undring, samtaler og refleksjon.
  • Gjennom hverdagslige aktiviteter skaper vi gode rutiner og forutsigbarhet i dagen, som vil gjøre barnehagedagen trygg for barna.
  • Vi vil vektlegge og skape gode relasjoner og sosialt kompetente barn som viser omsorg for hverandre.

Avdelingene følger "grunnbemanningsnormen" og pedagognormen. Bemanninga justeres ut fra antall barn. Pr. 1. november har Leirabekken 2 barnehagelærere og 2,5 fagarbeidere/assisteter i grunnbemanninga.

Publisert: 09.08.2017 11:15 Sist endret: 04.11.2017 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051